SVET STARŠEV

je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli. Sestaja se najmanj enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju.

Predsednik: David Pogorevc

Člani

RAZRED IME IN PRIIMEK STARŠA E-NASLOV
1. A Dragana Lazić draganalazi.30@gmail.com
1. B Serušnik Pečnik Kristina kristina.serusnik@gmail.com
1. C Polona Tertinek polonaskorjanc@gmail.com
1. D Alja Prevalnik alja.napecnik@gmail.com
2. A Polonca Krajnc polona.kr@gmail.com
2. B Ahmet Begić ahmet@begic.si
2. C Marija Štrigl Javornik mancaj@gmail.com
3. A Mirela Landeker alerim2112@gmail.com
3. B Metka Verovnik Pavše m.verovnik@yahoo.com
3. C Natalija Urbancl natalija.urbancl@gmail.com
4. A Tomaž Smolčnik smolcnik@hotmail.com
4. B Maja Mešl maja.mesl@ftpo.eu
4. C Nikolina Klemen Tomaz.klemen@gmail.com
5. A Andrej Tisnikar andrej.tisnikar@bijol.si
5. B David Pogorevc david.pogorevc@gmail.com
5. C Maja Šuler maja.suler2@gmail.com
6. A Veronika Zupanc veronika.zupanc@gmail.com
6. B Adrijana Rihter adrianarihter@gmail.com
6. C Nina Ošlovnik ninaoslovnik@gmail.com
6. D Martin Gornjec martin.gornjec@bshg.com
7. A Frenk Krištofelc frenksg@gmail.com
7. B Danica Kac Naglič danica.naglic@gmail.com
7. C Dragica Švikart monikadavid1986@gmail.com
8. A Goran Razgoršek goran365@gmail.com
8. B Katja Košak katikosak@gmail.com
8. C Igor Kresnik Igor.Kresnik@kopa.si
9. A Simona Jamnikar jamnikar.simona@gmail.com
9. B Melita Merzdovnik melita.merzdovnik69@gmail.com
9. C Anna Wegiel Leskiewicz aw.leskiewicz@gmail.com

 

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in UZ. Sestavljajo ga predstavniki, izvoljeni na roditeljskih sestankih. V šolskem letu 2020/21 bo obravnaval naslednje vsebine:

  • problematiko učno-vzgojnega dela in dajanje pripomb za obogatitev in izboljšanje le-tega,
  • razpravljal bo o delovnem načrtu šole,
  • poseben poudarek bo dal reševanju vzgojne problematike, varnosti šolarjev in osveščanju staršev na področju vzgoje in prometne varnosti,
  • člani bodo poročali o delu na roditeljskih sestankih in prenašali mnenja, stališča in smernice za nadaljnje delo na druge starše,
  • obravnaval bo rezultate sistematskih pregledov,
  • sodeloval pri evalvaciji Vzgojnega načrta šole,
  • sodeloval pri potrditvi izbora učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2021/20.

Svet staršev se bo sestal vsaj trikrat letno. Predsednik Sveta staršev je David Pogorevc , njegov namestnik pa bo Frenk Krištofelc. Predsednik oz. člani Sveta staršev Pameče se udeležujejo sestankov Sveta šole v Slovenj Gradcu.

(Skupno 298 obiskov, današnjih obiskov 1)