SVET STARŠEV

je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli. Sestaja se najmanj enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju.

Predsednik: David Pogorevc

Člani

RAZRED IME IN PRIIMEK STARŠA E-NASLOV
1.A Viktorija Zanoškar viktorija.zanoskar@gmail.com
1.B Daša Pungeršek pungersek.dasa@gmail.com
1.C Maja Peruš maja.perus@gmail.com
2.A Uroš Brunčič uros.bruncic@gmail.com
2.B Kristina Serušnik Pečnik kristina.serusnik@gmail.com
2.C Polona Tertinek polonaskorjanc@gmail.com
2.D Alja Prevalnik alja.napecnik@gmail.com
3.A Rok Gostenčnik gostencnik@gmail.com
3. B Ahmet Begić ahmet@begic.si
3.C Marija Štrigl Javornik mancaj@gmail.com
4.A Mirela Landeker alerim2112@gmail.com
4.B Urška Plaznik plaznik.urska@gmail.com
4.C Natalija Urbancl natalija.urbancl@gmail.com
4.D Metka Verovnik Pavše m.verovnik@yahoo.com
5.A Tomaž Smolčnik smolcnik@hotmail.com
5.B Vanja Turičnik vanja.lavk@gmail.com
5.C Nikolina Klemen nikolina.klemen22@gmail.com
6.A Andrej Tisnikar  andrej.tisnikar@bijol.si
6.B David Pogorevc david.pogorevc@gmail.com
6.C Maja Šuler maja.suler2@gmail.com
7.A Veronika Zupanc veronika.zupanc@gmail.com
7.B Blaž Kamnik kamnikaza@gmail.com
7.C Martin Gornjec martin.gornjec@bshg.com
8.A Frenk Krištofelc frenksg@gmail.com
8.B Kac Naglič Danica  danica.naglic@gmail.com
8.C Dragica Švikart monikadavid1986@gmail.com
9.A Goran Razgoršek goran365@gmail.com
9.B Katja Košak katikosak@gmail.com
9.C Igor Kresnik igor.kresnik@kopa.si

 Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in UZ. Sestavljajo ga predstavniki, izvoljeni na roditeljskih sestankih. V šolskem letu 2021/22 bo obravnaval naslednje vsebine:

  • problematiko učno-vzgojnega dela in dajanje pripomb za obogatitev in izboljšanje le-tega,
  • razpravljal bo o delovnem načrtu šole,
  • poseben poudarek bo dal reševanju vzgojne problematike, varnosti šolarjev in osveščanju staršev na področju vzgoje in prometne varnosti,
  • člani bodo poročali o delu na roditeljskih sestankih in prenašali mnenja, stališča in smernice za nadaljnje delo na druge starše,
  • sodeloval pri evalvaciji Vzgojnega načrta šole,
  • sodeloval pri potrditvi izbora učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/23.

Svet staršev se bo sestal vsaj trikrat letno. Predsednik Sveta staršev je David Pogorevc , njegov namestnik pa  Frenk Krištofelc. Predsednik oz. člani Sveta staršev Pameče se udeležujejo sestankov Sveta šole v Slovenj Gradcu.

(Skupno 624 obiskov, današnjih obiskov 1)