USTANOVITELJ

Ustanovitelj šole je Mestna občina Slovenj Gradec s sedežem na Šolski ulici 5.

KONTAKTNI PODATKI

DRUGA OŠ SLOVENJ GRADEC, KOPALIŠKA 29, 2380 SLOVENJ GRADEC (tel.: 02 88 39 940)

Ravnateljica: Helena Gaberšek (helena.gabersek@druga-os.si)
Pomočnica ravnateljice: Marta Rubin (marta.rubin@druga-os.si)
Svetovalna služba: Nada Duler (nada.duler@druga-os.si)
  Simona Levc (simona.levc@druga-os.si)
  Karin Popovič (karin.popovic@druga-os.si)
Knjižnica:  Nada Žunec (nada.zunec@druga-os.si)
Tajništvo:  Vasiljka Šegel (nadomešča jo Helena Glinšek): helena.glinsek@druga-os.si
Računovodstvo: Marta Korošec (marta.korosec@druga-os.si) in
  Valerija Koren (valerija.koren@druga-os.si)

ŠOLSKI  OKOLIŠ

Francetova cesta, Glavni trg, Gosposvetska cesta, Meškova ulica, Partizanska pot, Pohorska cesta, Poštna ulica, Trg svobode, Celjska cesta, Gosposvetska cesta, Ozka ulica, Vorančev trg, Vrunčeva ulica, Kopališka ulica, Ronkova ulica, Jaskova ulica, Ulica Pohorskega bataljona, Legenska cesta, Pavčkova ulica, Jakčeva ulica, Malgajeva ulica, Zidanškova ulica,  Kreševa ulica, Prešernova ulica, Gradiška ulica, Levstikova ulica, Rozmanova ulica, Bernekerjeva ulica, Gubčeva ulica, Kidričeva ulica, Sejmiška cesta, Šolska ulica, Ozare, Pod gradom, Cankarjeva ulica, Lepa pot, Šmarska cesta, Čebularjeva,  Iršičeva ulica in del Gmajne.

ŠOLSKI PROSTOR

Zgradba Druge osnovne šole, športna dvorana (v času pouka do 15.30), igrišča, stadion, zelenice v ograjenem prostoru, zelenice pred šolo in pred športno dvorano.

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni in pedagoški vodja ter posvetovalni organ šole je ravnateljica, ki ji pomaga pomočnica. Najvišji organ šole je Svet šole, ki ga trenutno sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov šole. Predstavnike staršev v Svet šole voli Svet staršev.

Ravnateljica: Helena Gaberšek 
Pomočnica ravnateljice: Marta Rubin
Vodja podružnice: Saša Keserin

Drugi organi, ki so pomembni za vzgojno-izobraževalno delo:

– učiteljski zbor,

– strokovni aktiv,

– oddelčni učiteljski zbor,

– razredniki.

(Skupno 6.215 obiskov, današnjih obiskov 10)