DRUGI STROKOVNI DELAVCI

Delo Ime in priimek
Računalnikar Timotej ŽOHAR (100 %)
Računalnikar Alja BALAŽIČ (10 %)
Knjižničarka Nada ŽUNEC, višja knjižničarka
Svetovalna služba Nada DULER, specialna pedagoginja
Svetovalna služba Simona LEVC, specialna pedagoginja logopedinja
Svetovalna služba Karin POPOVIČ, inkluzivna pedagoginja
Organizatorka šolske prehrane Helena SOVEC
Spremljevalka gibalno oviranega učenca Petra HERMAN
Začasna spremljevalka

Danijela KOTNIK (50 %)

Simona STOPAR (50%)

Začasna spremljevalka Alja BALAŽIČ (50 %)

ADMINISTRATIVNO-FINANČNI DELAVCI

  • Tajnica VIZ: Vasiljka Šegel, nadomešča Anja ROBIN
  • Računovodkinja: Marta KOROŠEC
  • Računovodkinja, knjigovodkinja: Valerija KOREN

TEHNIČNA SPREMLJEVALNA DELA

CENTRALNA ŠOLA

  • Hišnik na centralni šoli: Marijan BREZNIK
  • Kuharice:

Sladjana KOSTIĆ (dietni kuhar in vodja kuhinje)

Anica POTOČNIK

Mateja LAZNIK

  • Čistilka v kuhinji: Biljana GAVRILOVIć
  • Čistilke:

Stanislava RUTNIK

Marijana PUŠNIK

Edita KONEČNIK

Marija PETREJ

Alenka SMOLNIKAR

Bojana DORFLINGER (športna dvorana)

PODRUŽNICA PAMEČE-TROBLJE

Vodja: Saša Keserin

  • Hišnik-čistilec na podružnični šoli: Maks Kotnik
  • Kuharica-čistilka: Zvonka Poročnik
  • Čistilka: Betka Kašnik

UREJANJE ADMINISTRATIVNIH ZADEV

Klic v tajništvo tel. 02 88 39 940 med 7.30 in 8.15 ter med 12.00 in 13.30

Po elektronski pošti na naslov:  tajnistvo@druga-os.si     ali  group1.ossgii@guest.arnes.si

UREJANJE DENARNIH ZADEV

Klic v računovodstvo šole tel. 02 88 39 955 ali 02 88 39 947 med 7.00 in 9.00

Po e-pošti  na naslov: valerija.koren@druga-os.si

(Skupno 2.779 obiskov, današnjih obiskov 1)