Centralna šola je skupaj s podružnico Pameče-Troblje vključena v poskus uvajanja Razširjenega programa v osnovni šoli, vendar samo v področje Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje. Je nadaljevanje prejšnjega uspešnega projekta Zdrav življenjski slog in njegova nadgradnja z naslovom Gibanje za zdravje in dobro telesno in duševno počutje. Z njimi bomo pokrili tri področja:

  • Gibanje in zdravje,
  • Hrana in prehranjevanje,
  • Zdravje in varnost.

Cilji, ki jim sledimo v razširjenem programu:

  • odpravljanje vrzeli, poglabljati in nadgrajevati cilje obveznega programa osnovne šole,
  • večja izbirnost in participacija učenk in učencev,
  • razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti učenk in učencev,
  • poglobljeno spoznavanje posebnosti posameznih učencev in tako večje možnostim za udejanjanje načela individualizacije,
  • razvijanje učenčevih interesov, spretnosti in znanja, razvijanje učnih in delovnih navad,
  • spodbujati kakovostno preživljanje prostega časa ter zdravega življenjskega sloga.

Posamezne dejavnosti se izvajajo kot interesne dejavnosti, del vsebin se izvede v okviru oddelčnih ur in v času dni dejavnosti ter podaljšanega bivanja.

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR RAZRED
1.      sklop: Gibanje in zdravje
Gibanje za dobro počutje Žan Ribič 1.-9. razred
Gibanje za izboljšanje gibalnih sposobnosti
Korektivna vadba
Ustvarjanje z gibanjem
2.      sklop: Hrana in prehranjevanje
Čebelarstvo Nataša Kavšak 1.-5. razred
Zdrava prehrana in kultura prehranjevanja Vladka Mori 6.-9. razred
Vrt in zdrava prehrana Barbara Miler 1.-5. razred
Kultura prehranjevanja Alenka Puc 6. razred
Čist in urejen sem zdrav razredniki/sorazredniki 1.-9. razred
Bonton pri malici in kosilu razredniki/sorazredniki 1.-9. razred
Uravnotežen jedilnik razredniki/sorazredniki 1.-9. razred
3.      sklop: Zdravje in varnost
Timska harmonija in sproščanje Katja Uršič 1.-9. razred
Gibanje za zdravje Tjaša Sidar 4.-6. razred, podružnica
Gibalne dejavnosti Tjaša Sidar 1.-3. razred, podružnica
Koristi kemije v življenju Petra Račnik 8.-9. razred
Zame, zate, za nas … Tanja Jeseničnik 7.-9. razred
Peš v šolo – s kolesom, skirojem Maja Klugler 1.-9. razred
Pazi nase in na druge (RK) Minka Koprivnik Zih 1.-9. razred, centralna šola
Pazi nase in na druge (RK) B. Božena Lesjak 1.-6. razred, podružnica
Prostovoljstvo Saša Keserin 1.-6. razred, podružnica
Vrstniška mediacija Nives Kodrun 6.-9. razred
Preprečevanje odvisnosti razredniki/sorazredniki 1.-9. razred
Preprečevanje različnih oblik nasilja razredniki/sorazredniki 1.-9. razred
Prosti čas preživljam zdravo razredniki/sorazredniki 1.-9. razred
Varno na splet Timotej Žohar 4.-9. razred
Delavnice zdrave šole Nada Duler 1.-9.

Vodja projekta je Helena Gaberšek, v ožjem timu pa še Žiga Kus (Eva Kodrnja), Marta Rubin, Katja Uršič, Saša Keserin in Metka Čas.

(Skupno 730 obiskov, današnjih obiskov 1)