Naša šola je ena od 130-ih šol, ki so vključene v poskus spremembe razširjenega programa (RAP). Je nadaljevanje prejšnjega uspešnega projekta Zdrav življenjski slog in njegova nadgradnja z naslovom Gibanje za zdravje in dobro telesno in duševno počutje. Z njimi bomo pokrili tri področja:

  • Gibanje in zdravje,
  • Hrana in prehranjevanje,
  • Zdravje in varnost.

Cilji, ki jim sledimo v razširjenem programu:

  • zagotoviti spodbudno učno okolje,
  • omogočiti pridobivanje znanj in razvoj spretnosti, ki so pomembne za ohranjanje zdravja in dobro počutje,
  • vplivati na razumevanje o zdravem in varnem okolju, pomenu vsakodnevnega gibanja ter zdravi in uravnoteženi prehrani,
  • oblikovati in razvijati pozitivna stališča, navade in načine ravnanja,
  • spodbujati učence k samostojni izbiri dejavnosti, oblikovanju lastnega programa in spremljanju napredka (samovrednotenju) ter vseživljenjskega učenja in trajnostnega razvoja.

Večino ur RAP-a bomo izvajali v okviru interesnih dejavnosti in so tam tudi predstavljene.

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR RAZRED
1. sklop: Gibanje in zdravje
Gibanje za dobro počutje Žan Ribič 1.-9. razred
Gibanje za izboljšanje gibalnih sposobnosti
Korektivna vadba
Ustvarjanje z gibanjem
2. sklop: Hrana in prehranjevanje
Čebelarstvo Nataša Kavšak 1.-5. razred
Zdrava prehrana in kultura prehranjevanja Metka Čas 6.-9. razred
Vrt in zdrava prehrana Helena Krušič 1.-5. razred
Čist in urejen sem zdrav Razredniki/sorazredniki 1.-9. razred
Bonton pri malici in kosilu Razredniki/sorazredniki 1.-9. razred
Uravnotežen jedilnik Razredniki/sorazredniki 1.-9. razred
3. sklop: Zdravje in varnost
Timska harmonija in sproščanje Katja Uršič 4.-9. razred, centralna šola
Gibanje za zdravje Branka Strmčnik 4.-6. razred, podružnica
Gibalne dejavnosti Natalija Herman 1.-3. razred, podružnica
Redoljub Tatjana Glavič 3.-5. razred
Koristi kemije v življenju Petra Račnik 8.-9. razred
Zdrava šola Nada Duler 1.-9. razred
Varno v prometu Nejc Žagar 1.-9. razred
Peš v šolo – s kolesom, skirojem Maja Kruhek 1.-9. razred
Pazi nase in na druge (RK) Minka Koprivnik Zih 1.-9. razred, centralna šola
Pazi nase in na druge (RK) Boža Božena Lesjak 1.-6. razred, podružnica
Prostovoljstvo Saša Keserin 1.-6. razred, podružnica
Vrstniška mediacija Nives Kodrun 6.-9. razred
Preprečevanje odvisnosti Razredniki/sorazredniki 1.-9. razred
Preprečevanje različnih oblik nasilja Razredniki/sorazredniki 1.-9. razred
Prosti čas preživljam zdravo Razredniki/sorazredniki 1.-9. razred
Plesne dejavnosti Natalija Javornik 1.-5. razred
Varno na splet Timotej Žohar 4.-9. razred

Vodja projekta je Helena Gaberšek, v ožjem timu pa še Žiga Kus (Eva Kodrnja), Marta Rubin, Katja Uršič, Saša Keserin in Metka Čas.

 

(Skupno 621 obiskov, današnjih obiskov 1)