A – OBVEZNI PROGRAM

1. R 2. R 3. R 4. R 5. R 6. R 7. R 8. R 9. R Skupaj ur predmeta
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1.631,50
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1.318,00
TUJI JEZIK 1 2 2 2 3 4 4 3 3 796
LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487
GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452
DRUŽBA 2 3 175
GEOGRAFIJA 1 2 1,5 2 221,5
ZGODOVINA 1 2 2 2 239
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 1 1 70
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3 315
FIZIKA 2 2 134
KEMIJA 2 2 134
BIOLOGIJA 1,5 2 116,5
NARAVOSLOVJE 2 3 175
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 3 3 210
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 2 1 1 140
GOSPODINJSTVO 1 1,5 87,5
ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834
IZBIRNI PREDMETI**

2

3

2

3

2

3

204

306

število predmetov 6/7 6/7* 6/7* 8 9 11

12

13

14

15

16

17

13

14

15

število ur tedensko 22 23 24 23,5 25,5 25,5

27

28

27,5

28,5

29,5

30,5

7740

7842

število tednov pouka brez dni dejavnosti 35 35 35 35 35 35 35 35 32

* Nadstandardni program zgodnje učenje tujega jezika v soglasju s starši: angleščina v 3. razredu – 2 PU tedensko; financira MO Slovenj Gradec. Nemščina kot obvezni drugi tuj jezik le še v 8. in 9. razredu.

** Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

 

 

1. R 2. R 3. R 4. R 5. R 6. R 7. R 8. R 9. R
Oddelčna skupnost 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  103,5
Dnevi dejavnosti (število dni)
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3  150
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3  135
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4  165
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5  225
SKUPAJ DNEVI DEJAVNOSTI 15 15 15 15 15 15 15 15 15  675
Število ur na dan dejavnosti 5 5 5 5 5 5 5 5 5 675
Skupno število tednov pouka 38 38 38 38 38 38 38 38 35

B – RAZŠIRJENI PROGRAM

1. R 2. R 3. R 4. R 5. R 6. R 7. R 8. R 9. R
Neobvezni izbirni predmeti
Prvi tuji jezik 2
Drugi tuji jezik 2 2 2
Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika 2/1 2/1 2/1
Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Jutranje varstvo, podaljšano bivanje

Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta, je 95 %.

 

 

(Skupno 1.121 obiskov, današnjih obiskov 1)