POUK OD 1. DO 11. 4. 2021

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja za čas od 1. do 11. 4. 2021.

To pomeni, da bo v navedenem času potekal pouk na daljavo v okolju MS Teams, po urniku, ki so ga učenci dobili po vrnitvi v šolo (konec januarja oz. februarja). Vsi, ki nimate možnosti za delo na daljavo zaradi težav z elektronsko opremo, se za pomoč obrnite na razrednike ali na g. Dušana Klemenčiča na e-naslov racunalnistvo@druga-os.si, da se boste dogovorili o možnostih za prevzem opreme.

Zavodi moramo pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Ostanimo zdravi.

Nada Duler, ravnateljica


MOŽNOST PREVZEMA TOPLEGA OBROKA V ČASU ŠOLANJA NA DALJAVO

V času od 1. do 9. 4. 2021 se lahko vsi, ki imajo subvencionirano prehrano, prijavijo, da bodo prevzeli brezplačni topli obrok.

Prijavite se lahko tudi drugi,  ki bi želeli v šoli dobiti topel obrok. Na obrok se prijavite razredniku do 31. 3. 2021 do 12. ure ali po telefonu 02 88 39 946 direktno v kuhinjo šole. Na kosilo se lahko naročijo tudi zunanji uporabniki. Zanje je cena 5,20 evra, za učence pa po že znanem šolskem ceniku. Za posodo je poskrbljeno.

Kosila boste lahko prevzeli in odnesli domov, in sicer tako:

  •  na centralni šoli od 11.30 do 12.00 v jedilnici šole (vstop za šolo skozi amfiteater)
  •  na podružnici Pameče-Troblje od 11.30 do 12.00 pri vhodu v knjižnico.

Prosimo vas, da upoštevate navodila NIJZ: primerna medsebojna razdalja, obvezno nošenje mask in  razkuževanje rok pred prevzemom kosila.

V upanju, da vam bomo v teh zahtevnih časih pomagali poskrbeti za topel obrok vaših otrok vas lepo pozdravljamo.

Nada Duler, ravnateljica


Spoštovani starši, dragi učenci,

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja za čas od 1. do 11. 4. 2021.

To pomeni, da bo v navedenem času potekal pouk na daljavo v okolju MS Teams, po urniku, ki so ga učenci dobili po vrnitvi v šolo (konec januarja oz. februarja). Vsi, ki nimate možnosti za delo na daljavo zaradi težav z elektronsko opremo, se za pomoč obrnite na razrednike ali na g. Dušana Klemenčiča na e-naslov racunalnistvo@druga-os.si, da se boste dogovorili o možnostih za prevzem opreme.

Za učence od 1. do 3. razreda je zagotovljeno nujno varstvo, če sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ter zaposleni v poklicnih gasilskih enotah. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca. Obrazec imate na tej povezavi : 12251_Potrdilo delodajalca

Če izpolnjujete pogoje, izpolnite anketo za vsakega otroka posebej najkasneje do torka, 30. 3. 2021 do 22.00. Povezava:

https://forms.office.com/r/VCQem2dBi6

Zavodi moramo pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Kljub neprijetni situaciji vam želimo lepe velikonočne praznike.

Ostanimo zdravi.

Nada Duler, ravnateljica

POUK OD 1. 3. 2021 DALJE

Spoštovani starši, dragi učenci,

Ministrstvo za šolstvo in šport nas je z okrožnico obvestilo, da je veljavnost odloka podaljšana za en teden, in sicer od 1. 3 do 5. 3. 2021. To pomeni, da pouk od 1. do 9. razreda še naprej poteka v šolskih prostorih (če razred ni v karanteni) , in sicer v matičnih učilnicah, kot v tednu, ki je za nami.

Pouka naj se udeležujejo le zdrave učenke in učenci.

Zaradi slabšanja epidemiološke situacije v Sloveniji so priporočilom NIJZ dodali še, da učenci od 6. do 9. razreda za svojo varnost in zaščito ves čas uporabljajo zaščitno masko. Masko bodo uporabljali tudi vsi učenci, ki se bodo gibali po skupnih prostorih ali bodo v mešanih skupinah.

Lep pozdrav in ostanite zdravi

Nada Duler, ravnateljica

POUK OD 9. 2. 2021

Spoštovani starši, dragi učenci,

od torka, 9. 2. 2021, do petka, 12. 2. 2021, bo pouk za učence od 1. do 3. razreda potekal v prostorih šole, za učence od  4. do 9. razreda pa še naprej na daljavo.

Še naprej vas prosimo za dosledno upoštevanje ukrepov za varovanje, da bo šola lahko ostala odprta in da se čim prej vrnejo tudi učenci od 4. do 9. razreda. Prosimo, da v šolo pošiljate le zdrave otroke.

Ostanite zdravi in lep pozdrav

Nada Duler, ravnateljica

POSTOPNO ODPIRANJE ŠOL V TOREK, 26. 1. 2021 

Spoštovani starši, dragi učenci,

obveščamo vas, da je Vlada RS v sredo 20. 1. 2021, sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje. S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v osnovnih šolah, razen za učence od 1. do vključno 3. razreda v Gorenjski, Koroški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Podravski, Pomurski, Primorsko-notranjski, Savinjski in Zasavski regiji.

Tako bo tudi na naši šoli od torka, 26. 1. 2021 vzgojno-izobraževalno delo za učence od 1. do vključno 3. razreda potekalo v prostorih šole, za vse učence od 4. do 9. razreda pa bo izobraževanje še naprej potekalo na daljavo.

Pouk za 1. do 3. razred bo potekal po t. i. modelu C, ki predvideva, da se dejavnosti obveznega in razširjenega programa izvajajo znotraj iste skupine (oddelka) v istem prostoru.

Strogo bomo upoštevali vsa navodila za zaščito: temeljito zračenje prostorov, higiena rok in kašlja, razkuževanje prostorov in upoštevanje kar največje medsebojne medosebne razdalje med otroki. Po priporočilih NIJZ bomo nosili maske: zaposleni ves čas, učenke/učenci pa le izven učilnice oz. mehurčka. Zelo pomembno je, da v šolo pošljete le zdrave otroke. Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov zmanjšamo možnost za prenos povzročiteljev okužbe. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov smo odgovorni vsi.

Z vsemi podrobnostmi glede vračanja učencev od 1. do 3. razreda k pouku v šolskih prostorih vas bodo še pred pričetkom pouka seznanile razredničarke.

Veselimo se vračanja otrok in vas pozivamo, da vsi skupaj poskrbimo za čim večjo varnost.

Ostanite zdravi!

Nada Duler, ravnateljica

NADALJEVANJE ŠOLANJA NA DALJAVO DO 22. 1. 2021

Spoštovani starši, dragi učenci,

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za
zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Glede na spremembe Odloka o začasni
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih, zaradi trenutne epidemiološke slike osnovne šole in glasbene šole
nadaljujejo z izobraževanjem na daljavo tudi v tednu od 18. 1. 2021 do 22 .1. 2021.

Pazite nase in ostanite zdravi!

Nada Duler, ravnateljica


PODALJŠANJE ŠOLANJA NA DALJAVO DO 15. 1. 2021

Spoštovani starši, dragi učenci,

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije v četrtek, 7. 1. 2021, sprejela novi odlok o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Glede na novi odlok in Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20) se izobraževanje na daljavo izvaja tudi v tednu od 11. 1. 2021 do vključno 15. 1. 2021.

Ostanite zdravi!

Nada Duler, ravnateljica


IZVAJANJE POUKA OD 14. 12. 2020 NAPREJ

Drage učenke in učenci, spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Vlada RS podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. To pomeni, da od ponedeljka, 14. 12. 2020, pouk v osnovnih šolah  še vedno  poteka na daljavo.

Vstop v šolo za učence prve triade se predvideva v oranžni fazi umirjanja epidemije (pod 1000 okužb/1000 hospitaliziranih bolnikov s COVID-19), v rumeni fazi umirjanja (pod 600 okužb/ 500 hospitaliziranih bolnikov s COVID-19) pa se osnovne šole odprejo v celoti.

O postopnem odpiranju šol vas bomo pravočasno obvestili.

V upanju, da se bodo razmere čim prej noramlizirale in da se učenci vrnejo v šolo, vas lepo pozdravljamo in vam želimo zdravja.

Nada Duler, ravnateljica


SPREMEMBA OCENJEVALNIH OBDOBIJ ŠOLSKEGA LETA IN SPREMEMBA PRAVILNIKA O OCENJEVANJU

Spoštovani starši, dragi učenci,

Ministrica za šolstvo je dne 26. 11. 2020 sprejela

Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2020/21.

Tukaj povzemamo bistvene poudarke, ki veljajo za našo šolo:

  • delo se izvaja samo v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021 (za 9-šolce do 15. 6. 2021,
  • ocenjevanje se v času šolanja na daljavo izvaja pred učenci/učenkami oddelka ali učne skupine, lahko pa tudi individualno,
  • pri predmetih, ki imajo po predmetniku največ 2 uri tedensko, se znanje oceni najmanj 2 x v šolskem letu,
  • pri predmetih, ki imajo po predmetniku 3 ali več ur tedensko, se znanje oceni najmanj 3 x v šolskem letu,
  • pri ocenjevanju se uporablja različne načine ocenjevanja, pri čemer velja, da ocene ne smejo biti pridobljene le na pisni način.

Na šoli vsi učitelji ocenjevanje znanja med šolanjem na daljavo napovedujejo vnaprej. Z učenci znanje pred ocenjevanjem ustrezno ponovijo in preverijo. Mnogi učenci so tako že zdaj pripravljeni na ocenjevanje in prav je, da jim rokov ne prestavljamo na nedoločen čas.

Želimo si, da bi kljub omejitvam, ki jih postavlja šolanje na daljavo, učenci pridobili kvalitetno znanje in ga tudi izkazali.

Ostanite zdravi in lep pozdrav

Nada Duler, ravnateljica


URNIKI ZA DELO NA DALJAVO

Dragi učenci, spošotvani starši!

Učence od 1. do 3. razreda bodo o urnikih obvestile razredničarke. Vsi učenci od 4. do 9. razreda pa imate urnike na naslednjih povzavah, razredniki pa so vam jih objavili tudi v MS Teams.

Učenci dnevno delate za tri ali štiri različne predmete, včasih 5. Večina predmetov se bo izvajala po 2 uri hkrati (blok ure). Delo za posamezne predmete boste najkasneje na dan, ko je predmet napisan na urniku, prejeli v Microsoft Teamsih. Katere ure bodo potekale po videoklicu, se boste posebej dogovorili z vašim učiteljem in prejeli povabilo nanje.

Priporočamo vam, da si vsak dan vzamete čas za športne aktivnosti, vsaj pol ure dnevno, po navodilih vaših športnih učiteljev.Prav zato na urniku ni napisanih toliko ur športa, kot jih imate, če ste v šoli.

Opraviti morate tudi delo za neobvezne ali obvezne izbirne predmete. Če se vam termin izbirnih predmetov prekriva, delo opravite naslednjo uro ali če imate prej prosto uro.

Delo opravljajte in oddajajte sproti, kot bo navedeno v navodilih za delo. Če boste imeli s čimer koli težave, NE ČAKAJTE, obrnite se na učitelja, razrednika ali svetovalno službo.

Za učence z odločbami bo organizirana pomoč preko Teams-ov ali preko telefona.

Za učence z učnimi težavami bo določen učitelj skrbnik, ki jim bo v pomoč pri delu.

Učenci bodo za delo na daljavo poleg osnovnih šolskih pripomočkov, ki jih že sedaj uporabljajo pri pouku, potrebovali računalnik, zvočnik in dostop do interneta. Priporočljiva je tudi kamera. V primeru, da učenec nima primerne opreme, se obrnite na razrednika ali računalnikarja g. Klemenčiča. Dosegljiv je po e-pošti dusan.klemencici@druga-os.-si.

V primeru tehničnih težav z Microsoft Teamsi bomo iskali druge načine, da se povežemo z učenci (šolska e-pošta, telefon ….).

Če naletite na težave, imate vprašanja, se obrnite na razrednika ali učitelja predmeta, pri tehničnih težavah pa na g. Klemenčiča.

Obveščamo vas, da smo za vse učence od 1. do 9. razreda že uredili odjavo šolskih obrokov (malica, kosilo), raze za tiste, ki bodo koristili možnost prevzema subvencioniranega kosila.

Učenci so tudi v času dela na daljavo dolžni upoštevati temeljna pravila bontona, Pravila šolskega reda Druge OŠ Slovenj Gradec, razredna pravila ter opozorila učiteljev.

Želimo si, da se čim prej vrnete v šolo, ostanete zdravi, delo pa opravite po svojih najboljših močeh.

Ravnateljica Nada Duler in kolektiv Druge OŠ Slovenj Gradec

4. a na daljavo1                4.b na daljavo1                 4. c na daljavo1

5.a na daljavo1               5. b na daljavo1                5. c na daljavo1

6. a na daljavo1               6. b na daljavo1                 6. c na daljavo        6. d na daljavo

7. a na daljavo              7. b na daljavo               7. c na daljavo

8. a na daljavo                8. b na daljavo                8. c na daljavo

9. a na daljavo               9. b na daljavo                9.c na daljavo


TOPEL OBROK ZA VSE UČENCE

Spoštovani starši in učenci,

Že danes, 9. 11. 2020, smo  omogočili prevzem toplega obroka učencem,  ki imajo subvencionirano kosilo.

Od jutri, 10. 11. 2020,  pa dajemo možnost prijave tudi vsem drugim, ki bi želeli v šoli dobiti topel obrok. Na prehrano se prijavite preko aplikacije na spletni strani šole ali po telefonu 02 88 39 46 direktno v kuhinjo šole do 8. ure zjutraj. Na kosilo se lahko naročijo tudi zunanji uporabniki. Zanje je cena 5,20 evra, za učence pa po že znanem šolskem ceniku. Za posodo je poskrbljeno.

Kosila boste lahko prevzeli in odnesli domov, in sicer tako:

  •  na centralni šoli od 11.30 do 12.00 v jedilnici šole (vstop za šolo skozi amfiteater)
  •  na podružnici Pameče-Troblje od 11.30 do 12.00 pri vhodu v knjižnico.

Prosimo vas, da upoštevate navodila NIJZ: primerna medsebojna razdalja, obvezno nošenje mask in  razkuževanje rok pred prevzemom kosila.

V upanju, da vam bomo v teh zahtevnih časih pomagali poskrbeti za topel obrok vaših otrok vas lepo pozdravljamo.

Nada Duler, ravnateljica


POZIV STARŠEM ZA ODDAJO PRIJAVE ZA BREZPLAČNO PREHRANO V PRIMERU POUKA NA DALJAVO

Spoštovani starši!

Na podlagi okrožnice MIZŠ (5.11.2020) in sklepa župana MO Slovenj Gradec (5.11.2020) bomo v primeru pouka na daljavo predvidoma od 9.11.2020 kuhali kosila za učence, ki so upravičeni do subvencioniranega kosila.

Zaradi nabave živil in embalaže za prevzem kosil moramo podatke pridobiti še danes, 5.11.2020.

V kolikor je vaš otrok upravičen do subvencioniranega toplega obroka (kosila), ga na prehrano prijavite do petka, 6.11.2020 do 7.30,  v aplikaciji na spletni strani šole (Prijava-Odjava prehrane) ali pa prijavo sporočite ge. Heleni Gaberšek na e-naslov helena.gabersek@druga-os.si ali na telefon 041 496 950.

O vseh podrobnostih glede prevzema obrokov vas bomo naknadno obvestili.

Kako bo potekalo šolanje od 9.11.2020 naprej,  vas bomo obvestili takoj, ko dobimo navodila z okrožnico MIZŠ.

Obvestilo MO SG si lahko preberete tukaj.

Ostanimo zdravi.

Lep pozdrav

Nada Duler, ravnateljica

(Skupno 443 obiskov, današnjih obiskov 1)