Dodatna strokovna pomoč se izvaja na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Učenci v rednih osnovnih šolah lahko na podlagi Odločbe o usmeritvi, ki jo izda Komisija za usmerjanje, pridobijo do največ pet ur dodatne strokovne pomoči, ki jo v razredu, individualno ali pa v manjši skupini izvajajo specialni pedagogi/defektologi, socialni pedagogi, psihologi, logopedi, surdopedagogi,…

Za učence s posebnimi potrebami, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni na našo šolo, izdelamo individualizirani program, s katerim v skladu s strokovnim mnenjem določimo prilagoditve in program dela. Program vse leto spremljamo in na koncu evalviramo, ves čas pa sodelujemo tudi z učencem, starši, učitelji ter po potrebi z zunanjo institucijo, kjer je otrok obravnavan..

Starši izpolnijo  Zahtevo za začetek postopka usmerjanja, ki ga pošljejo na Zavod za šolstvo. Šola pripravi Poročilo o otroku (upošteva pet korakov pomoči). Komisija za usmerjanje povabi starše in otroka na pregled, nato pa otroka usmeri v ustrezen program z Odločbo o usmeritvi, v kateri določi tudi prilagoditve in pomoč.

Otroci s posebnimi potrebami so pri nas usmerjeni v izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo ter imajo izdelane individualizirane programe vzgoje in izobraževanja.

Dodatno strokovno pomoč na šoli izvajajo:

Mobilna specialna pedagoginja: Zala ZADRAVEC, spec.ped.

Mobilna specialna pedagoginja: Ana LINASI, spec.ped.

Mobilna specialna pedagoginja: Alenka PANJEK, soc. ped.

Simona Levc, logopedinja

mag. Helena Gaberšek, prof. soc.ped.

(Skupno 257 obiskov, današnjih obiskov 1)