SPOŠTOVANI STARŠI!

 Obveščamo vas, da je bila dne 30. 12. 2016, v Uradnem listu št. 88, objavljena sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 Od 1. 2. 2017 subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencu pripada subvencija za kosilo  v višini cene kosila.

Več si lahko preberete v okrožnici MIZS: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/okroznice/OS/2017/Brezplacna_kosila_sprememba_ZUPJS_16_1_17.pdf

(Skupno 52 obiskov, današnjih obiskov 1)