ŠOLSKI SKLAD

V skladu s 135. členom ZOFVI ima šola organiziran šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
Šolski sklad vodi sedemčlanski upravni odbor, v katerem so štirje predstavniki staršev in trije predstavniki delavcev šole. Osnovni namen tega sklada je zbiranje sredstev za sofinanciranje nadstandardne šolske ponudbe, namenjene učencem za dejavnosti, ki so povezane z nadstandardnim programom dela oddelkov, delom v interesnih dejavnostih ter projektnim delom. Sredstva za sklad se zbirajo s pomočjo sponzorjev, donatorjev, s ponudbo izdelkov na novoletno-božičnem bazarju, s prispevkom staršev in iz drugih virov. Višina zneska za prispevek ni določena. Starši prispevajo popolnoma prostovoljno in plačilo zanje ni obvezno.

 

DOBRODELNI SKLAD – deluje v okviru šolskega sklada

Na šoli je bil ustanovljen z namenom, da pomagamo otrokom, katerih družine se znajdejo v posebno težkih finančnih situacijah.

S sredstvi dobrodelnega sklada omogočamo vsem učencem sodelovanje v šolah v naravi oz. naravoslovnih taborih, po potrebi omogočamo nakup šolskih potrebščin, prehrane in oblačil. Razpis je v mesecu septembru objavljen na oglasni deski za starše. Starši lahko vlogo oddate skupaj s podatki o dohodkih (odločba CSD o otroškem dodatku) razredničarki ali šolski svetovalni delavki. O višini in obliki pomoči odloča posebna komisija sklada.

 

V dobrodelni sklad pridobivamo sredstva s pomočjo donatorjev, sponzorjev, organizacije dobrodelnih koncertov, donacij, s prodajo na šoli izdelanih voščilnic, nakita itd. 

 

Če lahko kakor koli pomagate, bomo veseli vaše pomoči. Prispevke lahko nakažete na račun: 01312-6030679756, sklic 00290 – za dobrodelni sklad.

(Skupno 25 obiskov, današnjih obiskov 1)