boenaOb mednarodnem dnevu učiteljev, 5. 10. 2013, je Občinski svet Mestne občine  Slovenj Gradec naši sodelavki, ge. Boži Boženi Lesjak, profesorici razrednega pouka, podelil najvišje priznanje za pedagoške delavce za aktivno delovanje in izjemne uspehe ter dosežke na področju vzgoje in izobraževanja ter pomemben prispevek k ugledu in uveljavljanju občine.

 

Ga. Božena svoje delo z učenci opravlja vestno, zavzeto, uspešno ter izredno kvalitetno, saj vedno stremi k izboljšanju svojega dela. Je zelo kreativna in inovativna. Nenehno skrbi za motivacijo učencev, jih spodbuja k večji samostojnosti in ustvarjalnosti. Vedno zna poskrbeti za dobro klimo v razredu in spodbuja osebnostno rast vsakega učenca. Tudi s starši dobro sodeluje in jih aktivno vključuje v učni proces. Stremi k temu, da učenci pridobljena znanja, izkušnje in veščine predstavijo tudi staršem in širši javnosti. O tem pričajo številne likovne razstave, na katerih sodelovali njeni učenci in prejeli tudi številne nagrade, še več udeležb na različnih literarnih natečajih, kjer se kar nekaj njenih učencev lahko pohvali s samostojnimi knjigami, prav tako pa tudi učiteljica Božena sama. Učenci se pod njenim mentorstvom vsako leto udeležujejo različnih tekmovanj ter prirejajo različne dramske predstave ali nastopajo z različnimi točkami tako v svojem razredu kot na šoli in izven nje. Dramska besedila za učence učiteljica pogosto napiše kar sama in z njimi se je predstavila tudi na RTV Slovenija.

Brez njenega mentorstva si ne znamo predstavljati delovanja Mladih članov Rdečega križa. Vsako leto izpeljejo številne akcije in tako pomagajo mnogim pomoči potrebnim tako na šoli kot izven nje. V kraju skoraj ni organizacije, s katero ga. Božena ne bi sodelovala, o čemer priča tudi številčna podpora predlogu naše šole za Vrunčevo priznanje.

 

Je vsestransko aktivna pedagoška delavka, vseskozi se dodatno strokovno izpopolnjuje v študijskih skupinah, aktivih, republiških seminarjih, posvetih … in svoje bogato znanje in izkušnje prenaša na učence in učitelje na šoli. Je zelo aktivna, dojemljiva za novosti in uspešna na različnih področjih vzgoje in izobraževanja. Svoje bogate izkušnje predstavlja tudi drugim učiteljem in nenehno napreduje.

 

Ponosni smo,da je naša sodelavka in ji iskreno čestitamo!

(Skupno 98 obiskov, današnjih obiskov 1)