V šolskem letu 2011/2012 smo nadaljevali s projektom pod naslovom Individualizacija in personalizacija pouka s pomočjo IKT. Cilj projekta je razvoj in uvajanje novih didaktičnih in organizacijskih pristopov. Posvečamo se ožjim skupinam učencev, kot so nadarjeni, učenci tujci in učenci s posebnimi potrebami.

Pripravljeni modeli so iz štirih stebrov, in sicer bralne zbirke, e-gradiva, projektov in povezav. Projekt izvajamo predvsem pri slovenščini v povezavi s KIZ v 5. in 7. razredu. Projekt vodi ravnateljica Nada Duler, kot mentorici sodelujeta Tatjana Glavič in Marta Rubin, knjižničarka Nada Žunec, računalnikar Timotej Žohar in administratorka Marta Korošec.

Petošolci so se v tem letu posvetili Živalskim novicam 2 avtorja Primoža Suhodolčana in ob prebranem delu pridobljeno znanje iz slovenščine in knjižnično-informacijskih znanj nadgrajevali s poustvarjalnim in ustvarjalnim pisanjem ter z medpredmetno povezavo z likovno vzgojo. Nastali so številni zanimivi stripi in literarni prispevki.

Posamezni učenci iz 7., 8. in 9. razreda so ob knjigah za domače branje razmišljali predvsem o humorju v njih, pridobil nekaj knjižnično-informacijskih znanj in prav tako objavili svoje prispevke na spletni strani SIMOS-a. Njim so bile na voljo knjige Frana Milčinskega Butalci, Dese Muck Blazno resno o šoli, Antona Tomaža Linharta Županova Micka in Primoža Suhodolčana Košarkar naj bo. Vsi sodelujoči učenci so pri svojem delu uporabili tudi različne spletne strani in se naučili uporabljati aplikacijo Simos 3.

Ker je bilo delo zanimivo in koristno, ga bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu.

(Skupno 49 obiskov, današnjih obiskov 1)