V letošnjem letu dvajset let praznuje prva novoustanovljena šola v samostojni Sloveniji. To je Druga osnovna šola Slovenj Gradec. Učenci, prej sošolci z ostalimi na OŠ Franja Vrunča, so nove šolske prostore na Kopališki 29 v Slovenj Gradcu napolnili 1. aprila 1992.

Nova šola se je ponašala s sodobnim videzom in sodobno opremo. Kmalu se je izkazalo, da je bil sodoben in profesionalen tudi pristop vodstva šole in ostalih zaposlenih. Prvi mandat ravnatelja je bil zaupan Boži Pirnat, ki je bila kot ravnateljica potrjena tudi v vseh ostalih mandatih, vse do upokojitve, 31.12.2012. Pirnatova pravi takole: »Predvsem sem želela našim učencem ustvariti najboljše pogoje za vsestranski razvoj osebnostnih potencialov, ne glede na okolje, iz katerega so izhajali. Seveda sem želela tudi učiteljem zagotoviti takšne pogoje dela, da bi s svojim kvalitetnim, profesionalnim delom in osebnostnim razvojem, s svojo ustvarjalnostjo in prizadevnostjo lažje zagotavljali uresničevanje naših skupnih ciljev.« Glede na sliko današnjih razmer na Drugo osnovni šoli Slovenj Gradec, ji je to prav gotovo uspelo.

Nova ravnateljica, Nada Duler, se funkcije loteva prav tako odgovorno in premišljeno. Že v  prvi polovici leta, kolikor traja njen mandat, je zaznati nadaljevanje dela po dobro utrjenih in preverjenih poteh, pa tudi svež veter novih idej, ki so potrebne v vsaki instituciji, predvsem pri delu z mladimi.

Druga osnovna šola Slovenj Gradec je bila v svojih prvih dvajsetih letih aktivna udeleženka številnih projektov, tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni; bila je organizator različnih tekmovanj, srečanj učiteljev, učencev, taborov, revij pevskih zborov, športnih in kulturnih prireditev. Je ena izmed prvih dvanajstih slovenskih šol, ki so se priključile Evropski mreži zdravih šol. Je članica mednarodne skupnosti T.E.M.A. (Trans European Municipality Association) vse od njene ustanovitve leta 2001, z osnovnim ciljem vzpodbujanja in krepitve sodelovanja med regijami, predvsem na področjih kulture in športa, mladinske dejavnosti, zaposlovanja, izobraževanja, ekonomskega razvoja in mednarodnega sodelovanja. Še eden izmed dolgoročnih projektov šole je mednarodni projekt FIT Slovenija, s katerim učenci in zaposleni težijo k doseganju enega izmed osnovnih ciljev šole – k dobri psiho-fizični kondiciji vseh. Šola spodbuja bralno pismenost, računalniško opismenjenost, ekološko osveščenost, dobre medsebojne odnose, sprejemanje drugačnosti …

Odsev kvalitetnega dela sta med drugim Priznanje Blaža Kumerdeja v letu 2010, ki ga podeljuje Zavod RS za šolstvo za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje osnovne šole; ter naziv Kulturna šola, ki ga je Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec v šolskem letu 2011/12 podelil Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in ga šola lahko uporablja do konca šolskega leta 2014/15.

V okviru praznovanja dvajsetletnice se je šola opremila z novo celostno podobo, pa tudi nekaterimi lepotnimi in predvsem popravki prostorov, ki doprinašajo k še kvalitetnejšemu delu. K celostni podobi prav gotovo sodita logotip šole in himna. Logotip s stilizirano obliko cveta z živahnimi barvami nakazuje učenost, povezanost z naravo, zdravje, veselje, rast … Trije prepletajoči se krogi na sredini so simbol povezanosti med učiteljem, otrokom in starši, obkrožujoči jih listi, pa lahko spominjajo tudi na ptice, združene v gnezdu, ki pa odhajajo v življenje … Šolska himna prepeva o vseh vidikih delovanja učencev na šoli in vabi tudi druge, drugačne … , da se jim pridružijo.

Uradno praznovanje rojstnega dne je bilo v soboto, 22.9.2012, na prireditvi z naslovom Na poti k soncu, na kateri so sodelovali vsi učenci šole v obliki nastopov, spremstva mlajših učencev, pomoči pri postavljanju scene in pospravljanju prireditvenega prostora ali v tehnični ekipi, ki je poskrbela z foto-video dokumentacijo. Na prireditvi smo prisotni dobro čutili povezanost in enotnost vseh zaposlenih in učenev Druge osnovne šole Slovenj Gradec.

Verjamemo, da z ustaljeno prakso dobrega sodelovanja in odgovornega dela Drugo osnovno šolo Slovenj Gradec čaka prav tako sončnih tudi naslednjih dvajset, trideset, sto … let. Za prvi dve desetletji pa: »Vse najboljše!«

(Skupno 45 obiskov, današnjih obiskov 1)