Kratkoročni načrt akcij do konca šolskega leta 2012/2013 zajema najaktualnejša vsebinska področja:

  1. usposabljanja učiteljev za uporabo računalnikov, interaktivnih naprav in e-gradiv pri pouku,
  2. smiselno uporabo strojne opreme.

V tem šolskem letu na področju IKT načrtujemo naslednje :

 

Področje razvoja uporabe IKT

  1. Usposabljanje učiteljev

– Delavnice (svetovanja) povezana s posodobitvijo sistemov (Spletne učilnice, LoPolis), GDoci (GDrive,GKoledar…),, uporabo prenosnikov (posodobitev sistema, nadgradnje …), animacije z računalnikom (HUE kamera) itd.

– Didaktična svetovanja in/ali seminarji po lastni izbiri učiteljev iz njihovih predmetnih področij v skladu z razvojem standarda ekompetentnega učitelja

– Excel

  1. Usposabljanje učencev

– 1. triada v okviru rač. krožka in delom med poukom

– 2. triada v okviru fakultativnega pouka in delom med poukom

– 3. triada v okviru izbirnih predmetov, rač. krožka, med poukom in razrednimi urami

– Usklajevanje načrtnega usposabljanja učencev na področju varne rabe interneta in računalnikov skozi celotno osnovno šolanje

Strežniške storitve

– uskladitev kategorij in menijev na spletnem portalu

– posodobitev slik na uvodni strani spletnega portala

– posodobitev podatkov o učiteljih na spletni strani

– prilagoditev (poenostavitev) obrazca za odjavo prehrane in informiranje staršev na prvem roditeljskem sestanku

– posodobitev spletnega portala na v2.5+

– posodobitev spletne učilnice na v2.2+

– posodobitev Windows strežnika sonček na v2008

– namestitev strežnika za mrežno nameščanje sistemov na delovnih postajah v povezavi z vzdrževanjem in posodabljanjem računalnikov v računalniški učilnici

IKT oprema

– opremljanje s sistemom za avtomatično beleženje prisotnosti

– namestitev Smart eTabel (jezikoslovje)

– ureditev brezžičnega in/ali žičnega omreženja na podružnični šoli z zagotovitvijo ustrezne povezave do spleta v vseh razredih in zbornici

– zamenjava računalnikov v knjižnici z novejšimi

– ureditev prostora za mrežno tiskanje v kabinetu 35

– ureditev mrežnega tiskanja za petošolke

Projekti

– Simos

– Slovenski učni krogi

– SirIKT (videokonferenca in konferenca)

– Simbioz@

 

 

(Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 1)