22. april je svetovni dan Zemlje. Slogan letošnjega dneva Zemlje je bil: »Mobilizirajmo  Zemljo«. Ta misel nam pove, da Zemlja ne bo čakala, saj so posledice čezmernega obremenjevanja okolja čedalje hujše in številnejše.

V četrtek, 26.4.2012, so na naši šoli potekale številne aktivnosti  povezane z ohranjanjem čistega okolja in naravnih virov.

Posebno pozornost smo namenili ločevanju odpadkov, saj le z ločenim zbiranjem odpadkov industriji zagotavljamo stalen vir dragocenih surovin in energije, odlagališča pa so manj obremenjena in tako lahko dlje časa nudijo prostor odpadkom.

 

Učenci prve triade so se praktično urili v ločevanju odpadkov in izdelali piktograme o varčevanju z vodo, papirjem in električno energijo.

Učenci druge triade so se odpravili na pohod, pobirali odpadke in jih ločevali že na izvoru. Po predhodnem obveščanju stanovalcev šolskega okoliša, so zbirali star papir. Pri tem so bili zelo uspešni.

Sedmošolci so se v spremstvu gozdarjev odpravili na gozdno učno pot Tičnico, kjer so proučevali gozd kot ekosistem, njegovo ogroženost ter sonaravno gospodarjenje z gozdom.

Osmošolci so se udeležili predavanja o pitni vodi, ki ga je organiziral Zavod za zdravstveno varstvo iz Raven na Koroškem, na terenu pa so izvedli biološko analizo potoka Homšnice.

Zelo zanimiv je bil ogled zbirnega centra in čistilne naprave v Pamečah, ki so se ga udeležili učenci devetih razredov.

 

Menim, da je bil naš projektni dan zelo uspešen, saj smo spoznali, kako pomemben je pravilen odnos do našega planeta z vidika ločevanja in odgovornega ravnanja z odpadki, varčevanja z pitno vodo ter energijo.

(Skupno 56 obiskov, današnjih obiskov 1)