Več jezikov znaš, več veljaš
 
tjn
V šolskem letu 2009/10 smo se tudi na naši šoli aktivno vključili v projekt uvajanja drugega tujega jezika – nemščine – kot obveznega predmeta v predmetnik 7. razreda. po treh letih uvajanja je leta 2011/12 uspešno zaključila šolanje z dvema jezikoma prva generacija, v šolskem letu 2012713 pa še druga. V letošnjem letu so nam dovolili, da s projektom nadaljujemo in tako se vsi sedmo-, osmo- in devetošolci učijo nemščine kot obveznega drugega jezika.
 


Namen 
 
Vzbujanje interesa za učenje še enega tujega jezika, ki bo koristil pri nadaljnjem šolanju in pri iskanju zaposlitve v Evropski uniji.
 
Kaj omogoča?
 
 • Sporazumevanje z vrstniki sosednje države v njihovem jeziku,
 • boljše spremljanje različnih občil,
 • pristen stik s prebivalci ob obisku nemško govorečih dežel.

 
Pouk
 
Na čem temelji?
 

 • Na razvijanju sporazumevalne zmožnosti (poslušanje, branje, govorjenje, pisanje),
 • in razvijanje govornega in pisnega sporazumevanja.

 
Kako?
 

 • Klasične oblike pouka (razgovor, razlaga, učenje ob slikovnem in slušnem gradivu, delo z besedilom),
 • posebna znanja (delo z izvirnimi besedili – branje za bralno značko Epi Lesepreis, delo z mladinskimi revijami, različne igre, delo na interaktivni tabli),
 • delo v računalniški učilnici,
 • projektno delo.

 
Prednosti projekta
 

 • Učenje drugega tujega jezika dostopno vsem učencem,
 • večja motiviranost za delo v primerjavi z izbirnim predmetom
 • pouk znotraj urnika, med 1. in 6. učno uro,
 • pouk po načelih notranje diferenciacije in individualizacije,
 • navezovanje nemščine na znanje, pridobljeno pri angleščini.

 

Učiteljici nemščine  
 Marta Rubin in Tanja Grum

(Skupno 70 obiskov, današnjih obiskov 1)