SVET ŠOLE

bo v šolskem letu 2013/14

  • sprejemal Letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi (september, julij oz. avgust),
  • odločal o uvedbi nadstandardnih storitev in programa (september),
  • obravnaval poročilo o vzgojni oz. izobraževalni problematiki (januar, april, julij ali avgust),
  • odločal o morebitnih pritožbah v zvezi s statusom učencev in pritožbah, povezanih s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi sodelavcev iz delovnega razmerja (po potrebi),
  • obravnaval finančno poročilo za leto 2013 in finančni plan za leto 2014,
  • opravljal druge naloge, določene z zakonom, Aktom o ustanovitvi in Pravili zavoda,
  • sodeloval pri evalvaciji Vzgojnega načrta šole (junij 2014) ter pri potrditvi izbora učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2014/15,
  • oblikoval oceno delovne uspešnosti ravnatelja šole.

Predsednica Sveta šole je Majda Areh Novak.

 

ČLANI SVETA ŠOLE

 

Delegati ustanovitelja ZDRAVKO KRAJNCBOŠTJAN DOMEJGORAN RAZGORŠEK
Delegati Sveta staršev IZTOK PEČOLERMARTIN TRETJAKZDRAVKO DORNIK
Delegati delavcev šole MAJDA AREH NOVAKTIMOTEJ ŽOHARBRANKA STRMČNIK

BRANKA KAREL

KATJA JENKO

 

 

(Skupno 27 obiskov, današnjih obiskov 1)