SVET STARŠEV

je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli. Sestaja se najmanj enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju.

Predsednik: David Pogorevc

Člani

Razred Predstavnik staršev Razred Predstavnik staršev
1. a Rok Barbo 5. c Nina Ošlovnik
1. b Ahmet Begić 5. d Martin Gornjec
1. c Manca Štrigl Javornik 6. a Frenk Krištofelc
2. a Gregor Ranc 6. b David Pogorevc
2. b Albina Kotnik 6. c Tomaž Klemen
2. c Natalija Urbancl 7. a Goran Razgoršek
3. a Tomaž Smolčnik 7. b Anton Lenart
3. b Dragana Tanasić 7. c Urška Čerče
3. c Nikolina Klemen 8. a Dimitrij Krajnc
4. a Andrej Tisnikar 8. b Melita Merzdovnik
4. b Stanislava Blatnik Blagotinšek 8. c Anna Leskiewiecz
4. c Maja Šuler 9. a Romana Petronijevič
5. a Veronika Zupanc 9. b Danijel Vaupot
5. b Adriana Rihter 9. c Tadej Sekavčnik

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in UZ. Sestavljajo ga predstavniki, izvoljeni na roditeljskih sestankih. V šolskem letu 2019/20 bo obravnaval naslednje vsebine:

  • problematiko učno-vzgojnega dela in dajanje pripomb za obogatitev in izboljšanje le-tega,
  • razpravljal bo o delovnem načrtu šole,
  • poseben poudarek bo dal reševanju vzgojne problematike, varnosti šolarjev in osveščanju staršev na področju vzgoje in prometne varnosti,
  • člani bodo poročali o delu na roditeljskih sestankih in prenašali mnenja, stališča in smernice za nadaljnje delo na druge starše,
  • obravnaval bo rezultate sistematskih pregledov,
  • sodeloval pri evalvaciji Vzgojnega načrta šole,
  • sodeloval pri potrditvi izbora učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/21.

Svet staršev se bo sestal vsaj trikrat letno. Predsednik Sveta staršev je David Pogorevc , njegov namestnik pa bo Frenk Krištofelc. Predsednik oz. člani Sveta staršev Pameče se udeležujejo sestankov Sveta šole v Slovenj Gradcu.

(Skupno 234 obiskov, današnjih obiskov 1)