SVET ŠOLE

bo v šolskem letu 2018/2019:

 

  • sprejemal Letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi (september, julij oz. avgust);
  • odločal o uvedbi nadstandardnih storitev in programa (september);
  • obravnaval poročilo o vzgojni oz. izobraževalni problematiki (januar, april, julij ali avgust);
  • odločal o morebitnih pritožbah v zvezi s statusom učencev in pritožbah, povezanih s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi sodelavcev iz delovnega razmerja (po potrebi), obravnaval finančno poročilo za leto 2018 in finančni plan za leto 2019;
  • opravljal druge naloge, določene z zakonom, Aktom o ustanovitvi in s Pravili zavoda;
  • sodeloval pri evalvaciji Vzgojnega načrta šole (junij 2019) ter pri potrditvi izbora delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020;
  • oblikoval oceno delovne uspešnosti ravnatelja šole.

 Predsednica Sveta šole je Dominika Peršak.

 ČLANI SVETA ŠOLE

Predstavniki ustanovitelja Nina Sečko, Aleš Porobija, Irena Pleterski
Predstavniki Sveta staršev  Frenk Krištofelc, Tomaž Klemen, David Pogorevc
Predstavniki delavcev šole Dominika Peršak, Timotej Žohar, Alenka Pongrac, Katja Perše Paradiž,
Saša Keserin
(Skupno 169 obiskov, današnjih obiskov 1)