SVET ŠOLE

Plan dela Sveta zavoda Druge osnovne šole Slovenj Gradec v šolskem letu 2021/2022:

  • sprejetje Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022 in poročila o njegovi uresničitvi (september, julij oz. avgust);
  • odločanje o uvedbi nadstandardnih storitev in programa (september);
  • obravnavanje poročila o vzgojni oz. izobraževalni problematiki (januar, april, julij ali avgust);
  • odločanje o morebitnih pritožbah v zvezi s statusom učencev in pritožbah, povezanih s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi zaposlenih iz delovnega razmerja [po potrebi];
  • obravnava zadev, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, Svet staršev, skupnost učencev [po potrebi];
  • obravnavanje finančnega poročila za leto 2021 in finančni plan za leto 2022;
  • opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom ter Aktom o ustanovitvi in s Pravili zavoda;
  • sprejemanje pravil in drugih splošnih aktov zavoda;
  • sodelovanje pri evalvaciji Vzgojnega načrta šole (junij 2022) ter pri potrditvi izbora delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023;
  • oblikovanje ocene delovne uspešnosti ravnatelja Druge osnovne šole Slovenj Gradec.

Predsednik Sveta zavoda Druge osnovne šole Slovenj Gradec: Nejc Žagar.

ČLANI SVETA ŠOLE

Predstavniki ustanovitelja Nina Sečko, Aleš Porobija, Irena Pleterski
Predstavniki Sveta staršev David Pogorevc, Tomaž Klemen, Frenk Krištofelc
Predstavniki delavcev šole Nejc Žagar, Dominika Peršak, Saša Keserin, Veronika Gnamuš, Alenka Smolnikar
(Skupno 467 obiskov, današnjih obiskov 1)