USTANOVITELJ

Ustanovitelj šole je Mestna občina Slovenj Gradec s sedežem na Šolski ulici 5.

 

KONTAKTNI PODATKI

DRUGA OŠ SLOVENJ GRADEC

KOPALIŠKA 29

2380 SLOVENJ GRADEC

TEL. 02 88 39 940

Ravnateljica:                                   Helena Gaberšek (helena.gabersek@druga-os.si)

Pomočnica ravnateljice:                Marta Rubin (marta.rubin@druga-os.si)

 

ŠOLSKI  OKOLIŠ

Mestno jedro Slovenj Gradca:

Francetova cesta, Glavni trg, Gosposvetska cesta, Meškova ulica, Partizanska pot, Pohorska cesta, Poštna ulica, Trg svobode, Celjska cesta, Ozka ulica, Vorančev trg, Vrunčeva ulica, Kopališka ulica, Ronkova ulica, Jaskova ulica, Ulica Pohorskega bataljona, Legenska cesta, Pavčkova ulica, Jakčeva ulica, Malgajeva ulica, Zidanškova ulica, Francetova cesta, Kreševa ulica, Prešernova ulica, Gradiška ulica, Levstikova ulica, Rozmanova ulica, Bernekerjeva ulica, Gubčeva ulica, Kidričeva ulica, Sejmiška cesta, Šolska ulica, Ozare, Pod gradom, Cankarjeva ulica, Lepa pot, Šmarska cesta, Čebularjeva in Iršičeva ulica.

 

ŠOLSKI PROSTOR

Zgradba Druge osnovne šole, športna dvorana (v času pouka do 15.30), igrišča, stadion, zelenice v ograjenem prostoru, zelenice pred šolo in pred športno dvorano.

 

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni in pedagoški vodja ter posvetovalni organ šole je ravnateljica, ki ji pomaga pomočnica. Najvišji organ šole je Svet šole, ki ga trenutno sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov šole. Predstavnike staršev v Svet šole voli Svet staršev.

Ravnateljica:                                    Helena Gaberšek 

Pomočnica ravnateljice:                Marta Rubin 

Vodja podružnice:                          Saša Keserin

Drugi organi, ki so pomembni za vzgojno-izobraževalno delo:

– učiteljski zbor,

– strokovni aktiv,

– oddelčni učiteljski zbor,

– razredniki.

(Skupno 3.433 obiskov, današnjih obiskov 3)