Naša šola je ena od 130-ih šol, ki so vključene v poskus spremembe razširjenega programa (RAP). Je nadaljevanje prejšnjega uspešnega projekta Zdrav življenjski slog in njegova nadgradnja z naslovom Gibanje za zdravje in dobro telesno in duševno počutje. Z njimi bomo pokrili tri področja:

  • Gibanje in zdravje,
  • Hrana in prehranjevanje,
  • Zdravje in varnost.

Cilji, ki jim sledimo v razširjenem programu:

  • zagotoviti spodbudno učno okolje,
  • omogočiti pridobivanje znanj in razvoj spretnosti, ki so pomembne za ohranjanje zdravja in dobro počutje,
  • vplivati na razumevanje o zdravem in varnem okolju, pomenu vsakodnevnega gibanja ter zdravi in uravnoteženi prehrani,
  • oblikovati in razvijati pozitivna stališča, navade in načine ravnanja,
  • spodbujati učence k samostojni izbiri dejavnosti, oblikovanju lastnega programa in spremljanju napredka (samovrednotenju) ter vseživljenjskega učenja in trajnostnega razvoja.

Večino ur RAP-a bomo izvajali v okviru interesnih dejavnosti in so tam tudi predstavljene.

Vodja projekta je Helena Gaberšek, v ožjem timu pa še Ladislav Küzma, Katja Uršič, Saša Keserin in Metka Čas.

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR RAZRED
1. sklop: Gibanje in zdravje
Gibanje za dobro počutje Ladislav Küzma 1.-9. razred
Gibanje za izboljšanje gibalnih sposobnosti
Korektivna vadba
Ustvarjanje z gibanjem
2. sklop: Hrana in prehranjevanje
Čist in urejen sem zdrav Razredniki/sorazredniki 1.-9. razred
Bonton pri malici in kosilu Razredniki/sorazredniki 1.-9. razred
Spoznavanje različnih jedi in kultur Metka Čas 7.-9. r
3. sklop: Zdravje in varnost
Timska harmonija in sproščanje Katja Uršič 4.-9. r centralna šola
Delavnice čuječnosti in sproščanja ter program Zdrave šole Nives Kodrun 4.-9. r
Urejanje šolskega vrta Tatjana Glavič 1.-5. r
Čebelarski krožek Olga Bauer 1.-9. r
Koristi kemije v življenju Petra Račnik 7.-9. r
Varno v prometu Irena Rihtarič 8. r
Preprečevanje različnih oblik nasilja – mediacija, CAP Helena Gaberšek, Saša Polanc, Nives Kodrun, Nada Žunec, Saša Keserin 7.-9. r
Prosti čas preživljam zdravo Razredniki/sorazredniki 1.-9. razred
Pomagajmo sebi in drugim Boža Božena Lesjak 1.-9. r
Pazi nase in na druge Razredniki/sorazredniki 1.-9. r
Peš v šolo – s kolesom, skirojem Razredniki/sorazredniki 1.-9. r
Varno na splet Timotej Žohar 4.-9. r

 

(Skupno 105 obiskov, današnjih obiskov 1)