A – OBVEZNI PROGRAM

1. R 2. R 3. R 4. R 5. R 6. R 7. R 8. R 9. R Skupaj ur predmeta
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1.631,50
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1.318,00
TUJI JEZIK 1  2  2 2 3 4 4 3 3 796
LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487
GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452
DRUŽBA 2 3 175
GEOGRAFIJA 1 2 1,5 2 221,5
ZGODOVINA 1 2 2 2 239
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 1 1 70
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3 315
FIZIKA 2 2 134
KEMIJA 2 2 134
BIOLOGIJA 1,5 2 116,5
NARAVOSLOVJE 2 3 175
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 3 3 210
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 2 1 1 140
GOSPODINJSTVO 1 1,5 87,5
ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834
IZBIRNI PREDMETI** 2/3 2/3 2/3 204/306
število predmetov 6/7 6/7* 6/7* 8 9 11 12/13/14 15/16/17 13/14/15
število ur tedensko 22 23 24 23,5 25,5 25,5 27/28 27,5/28,5 29,5/30,5  7740/7842
število tednov pouka brez dni dejavnosti 35 35 35 35 35 35 35 35 32

 

* Nadstandardni program zgodnje učenje tujega jezika v soglasju s starši: angleščina v 3. razredu – 2 PU tedensko; financira MO Slovenj Gradec. Nemščina kot obvezni drugi tuj jezik le še v 8. in 9. razredu.

** Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

 

 

1. R 2. R 3. R 4. R 5. R 6. R 7. R 8. R 9. R
Oddelčna skupnost 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  103,5
Dnevi dejavnosti (število dni)
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3  150
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3  135
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4  165
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5  225
SKUPAJ DNEVI DEJAVNOSTI 15 15 15 15 15 15 15 15 15  675
Število ur na dan dejavnosti 5 5 5 5 5 5 5 5 5 675
Skupno število tednov pouka 38 38 38 38 38 38 38 38 35

B – RAZŠIRJENI PROGRAM

 

1. R 2. R 3. R 4. R 5. R 6. R 7. R 8. R 9. R
Neobvezni izbirni predmeti
Prvi tuji jezik 2
Drugi tuji jezik 2 2  2
Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika 2/1 2/1  2/1
Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Jutranje varstvo, podaljšano bivanje

Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta, je 95 %.

 

 

(Skupno 229 obiskov, današnjih obiskov 1)