ŠOLSKI SKLAD

V skladu s 135. členom ZOFVI ima šola organiziran šolski sklad za nudenje nadstandarda učencem.

Šolski sklad vodi sedemčlanski upravni odbor, v katerem so štirje predstavniki staršev in trije predstavniki delavcev šole. Osnovni namen tega sklada je zbiranje sredstev za fotokopiranje in za sofinanciranje nadstandardne šolske ponudbe, namenjene učencem za dejavnosti, ki so povezane z nadstandardnim programom dela oddelkov, delom v interesnih dejavnostih ter projektnim delom. Sredstva za sklad se zbirajo s pomočjo sponzorjev, donatorjev in s prispevkom staršev. Upamo, da se boste tudi v tem šolskem letu odzvali našemu vabilu in prispevali po svojih močeh.

DOBRODELNI SKLAD

(Deluje v okviru šolskega sklada.)

Na šoli je bil ustanovljen z namenom, da pomagamo učencem, katerih družine se znajdejo v posebno težkih finančnih situacijah.

S sredstvi dobrodelnega sklada omogočamo vsem učencem sodelovanje v šolah v naravi oz. naravoslovnih taborih, po potrebi omogočamo nakup šolskih potrebščin, prehrane in oblačil ali pomagamo ob drugih socialno ekonomskih stiskah. Razpis je v mesecu novembru objavljen na oglasni deski šole. Starši lahko vlogo oddate skupaj s podatki o dohodkih (odločba CSD o otroškem dodatku) razredničarki ali šolski svetovalni delavki. O višini in obliki pomoči odloča posebna komisija sklada. Vlogo najdete na šolski spletni strani ali jo dobite v šolski svetovalni službi.

V dobrodelni sklad pridobivamo sredstva s pomočjo donatorjev, sponzorjev, organizacije dobrodelnih koncertov, donacij, s prodajo na šoli izdelanih voščilnic, nakita itd. Če lahko kakor koli pomagate, bomo veseli vaše pomoči. Prispevke lahko nakažete na račun: 01312-6030679756, sklic 00290 – za dobrodelni sklad.

(Skupno 336 obiskov, današnjih obiskov 1)