Naše redno delo pri pouku spremljajo različni projekti.

Projekt/DEJAVNOST Kratek opis Vodja

NAZIV KULTURNA ŠOLA

 Od 2015-2020

Kot eden od nosilcev naziva skrbimo za pestro kulturno udejstvovanje naših učencev na različnih kulturnih področjih.

 

Nada Žunec
Mednarodni projekt ZDRAVA ŠOLA Predstavlja eno temeljnih načel delovanja naše šole. Skrbimo za zdrav in uravnotežen telesni, duševni in čustveni razvoj naših učencev in delavcev šole. Nives Kodrun
Mednarodni projekt FIT Slovenija Smo šola, ki spodbuja šport že od najmlajših naprej. Katja Uršič
UČNI  CENTER VRTNARSTVA IN ČEBELARSTVA Na visokih gredah bomo pridelovali kvalitetno zelenjavo in zelišča, člani čebelarskega krožka pa bodo svoje znanje nadgrajevali kar v čebelnjaku za šolo. Majda Areh Novak in Olga in Janez Bauer
RASTEM S KNJIGO

Nadaljevali bomo projekt podarimo knjigo vsakemu sedmošolcu.

 

Nada Žunec
BRALNA NOČ ZA 1. VIO

Organizirali jo bomo 27. marca  za učence od 1. razreda do 3. razreda, ki bodo osvojili bralno priznanje.

 

Nada Žunec
BRALNI VEČER ZA
2. VIO
Organizirali ga bomo 27. marca  za učence od 4. in 5. razreda, ki bodo osvojili bralno priznanje. Nada Žunec
SREČANJE Z LITERARNIM USTVARJALCEM Organizirali ga bomo v dopoldanskem času za učence 6. do 9. razreda, ki bodo osvojili bralno priznanje. Nada Žunec
POSKUS RAZŠIRJENI PROGRAM Nadgradnja zdravega življenjskega sloga iz prejšnjih let in nadgraditev z novimi dejavnostmi s področja gibanja, zdrave prehrane, zdravja in varnosti Helena Gaberšek, Ladislav Kuzmain tim učiteljev
ŠOLSKA SHEMA Ponudimo sadež ali zelenjavo ob obroku. Suzana Planšak
eTWINNING S pomočjo IKT-tehnologije se bodo učenci od 1. do 9. razreda povezali s šolami iz Evrope in sodelovali pri izbranem projektu. Katja Jenko
PEŠBUS Pridružili se bomo vseslovenski akciji spodbujanje otrok, da pridejo v šolo peš, odrasli pa jih organizirano spremljajo po že vnaprej začrtanih poteh. Katja Jenko
SIMS – IZZIVI MEDKULTURNEGA SOBIVANJA Prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Tanja Jeseničnik

RAZVOJ IN UDEJANJANJE INOVATIVNIH UČNIH OKOLIJ IN PROŽNIH OBLIK UČENJA ZA DVIG SPLOŠNIH KOMPETENC »PEDAGOGIKA 1:1«

 

Preskušanje sodobnih pristopov dela, podprtih z informacijsko komunikacijsko tehnologijo ob pomoči strokovnjakov, vključenih v projekt, strokovno evalvacijo in znanstveno podrto metodologijo.

 

Timotej Žohar

RAZVOJNA NALOGA UVAJANJE FORMATIVNEGA SPREMLJANJA IN INKLUZIVNE PARADIGME

 

Spodbujanje uvajanja formativnega spremljanja v pouk in razširjanje koncepta s pomočjo kolegialnih hospitacij na vse učitelje šole. Marta Rubin in tim učiteljev

ERASMUS +

Učna mobilnost za strokovno osebje

Sedem strokovnih delavcev šole se bo udeležilo dveh strukturiranih tečajev, ki jih organizira izobraževalna ustanova FRIDA iz Vänersborga na Švedskem; zdravo in navdušujoče učno okolje in poraba IKT sredstev. Zala Lorber in tim učiteljev
VKLJUČUJOČA ŠOLA ZA VSE UČENCE IN DELAVCE ŠOLE Ključni element je pozitivna klima na šoli med učenci, učitelji Nada Duler
NTC – CENTER ZA KOROŠKO Delavnice po inovativnih metodah, ki jih zagovarja NTC sistem učenja, ki temelji na igri, zabavi, postavljanju izzivov, ustvarjalnosti in strasti do učenja. Nada Duler in NTC center Velenje

(Skupno 176 obiskov, današnjih obiskov 1)