V petek, 22. aprila, je svetovni dan Dan Zemlje. Zato so v sredo, 20. 4. 2016 tudi na naši šoli potekali različni dnevi dejavnosti, vsi pa so bili povezani z ekološko-okoljskimi vsebinami. Tema letošnjega dneva Zemlje je Drevesa za Zemljo.

S pomočjo mentorjev so učenci ponovili  vse  o ločevanju odpadkov, reciklaži in si ogledali kratke filme na to temo. Po uvodnem delu v učilnici so se odpravili na teren.

Prvošolci so se po ogledu lutkovne igrice Zmaj odločili, da bodo z veseljem pomagali Petru in zmaju počistiti okolico svojega zunanjega igralnega kotička. Čeprav smo mislili, da je dobro očiščen, smo našli še kar nekaj odpadkov. Z velikim zanimanjem so si ogledali film o recikliranju odpadkov, bili so presenečeni nad samimi postopki, kako predelajo odpadne surovine zopet v uporabne predmete. Ločevali smo odpadke, narisali piktograme in se dogovorili, da se bomo za čistejše okolje zavzemali tudi naprej, tako v razredu, doma in bližnji okolici.

Drugošolci smo jutro pričeli z ekološko pravljico, s pogovorom o ravnanju z odpadki, o ločevanju odpadkov na mokro in suho frakcijo ter si ogledali PPT predstavitev. Po malici smo odšli do šolskega vrta, kjer smo si ogledali kompostnik, kamor odlagamo biološke odpadke. Na svojo gredico smo posadili fižol. Njegovo rast in razvoj bomo pridno spremljali. Očistili smo še bližnjo okolico šole.

Tretješolci smo o dnevu Zemlje pripravili tudi fotoreportažo, ki si jo lahko ogledate v priponki.

Četrtošolci smo se z rokavicami in učnimi listi podali na pot proti gradu. Med potjo smo pobirali odpadke. Nadaljevali z reševanjem učnih listov o ekologiji, se malo poigrali in se odpravili po drugi poti nazaj proti šoli. Nabrali smo nekaj smeti, ki so jih učenci sortirali in odvrgli v ustrezne kontejnerje pred šolo. Ugotovili smo, da občani kar dobro skrbijo za čisto okolje.

Petošolci smo se odpravili proti Proštu. Na poti smo opazovali urejenost okolja, pobirali in ločevali odpadke. Ljudje se vedno bolj zavedajo pomena čistega okolja, saj divjih odlagališč nismo opazili. Pobrali smo dve polni vreči raznovrstnih odpadkov, kar je veliko manj, kot prejšnja leta. Učenci smo ob zaključku utemeljili pomen ohranjanja gozdov in čistega okolja za vsa živa bitja.

Šestošolci so že teden dni prej obvestili prebivalce našega okoliša, da bodo zbirali star papir. Nabrali so ga poln kontejner.

S sedmošolci smo se pogovorili o ločevanju odpadkov – nekateri so imeli presenetljivo veliko znanja o tem, čeprav so priznali, da v resnici ne ločujejo toliko, kot bi lahko. Ogledali smo si kratek film o gozdovih in lesu. Prehodili smo gozdno učno pot Tičnica vse do Sv. Jurija. Na poti nazaj smo si še enkrat prebrali vse pomembne informacije o drevesnih vrstah, iskali različne primere drevesnih vrst, merili gostoto dreves ob gozdnem robu, spoznavali različne živalske vrste in nazadnje rešili učni list.

Osmošolci smo poslušali zanimivo predavanje o pitni vodi, potem pa smo odšli do potoka Homšnica, kjer smo ugotavljali stopnjo onesnaženosti potoka, iskali in spoznavali travniške rastline in ugotavljali stopnjo onesnaženosti okolja.

Devetošolci smo obiskali zbirni center v Pamečah in si ogledali delovanje čistilne naprave.  Ker je bil to dan odprtih vrat Komunale Slovenj Gradec, smo na različnih stojnicah spoznavali teme, povezane z varčevanjem z energijo, varovanjem vode iz pipe, z odvajanje in čiščenje odpadne vode, s parki in ločevanjem odpadkov.

Skupina učencev je poskrbela za zasaditev gredic na našem šolskem vrtu.

Dan je minil v prijetnem razpoloženju,  naučili smo se veliko novega. S svojim ekološko osveščenim ravnanjem bomo pripomogli k temu, da bo naša Zemlja še naprej najlepši modri planet.

 

 

(Skupno 203 obiskov, današnjih obiskov 1)