Kratkoročni načrt akcij do konca šolskega leta 2011/2012 zajema najaktualnejša vsebinska področja:

 1. usposabljanja učiteljev za uporabo računalnikov, interaktivnih naprav in e-gradiv pri pouku,
 2. smiselno uporabo strojne opreme.

V tem šolskem letu na področju IKT načrtujemo naslednje :

 • dopolnitev spletnega portala z manjkajočo vsebino s prilagoditvijo kategorij in menijev,
 • usposabljanje vsaj 12-tih učiteljev za uporabo i-tabel pri pouku v okviru seminarja »Interaktiven in dinamičen pouk z i-tablo«,
  • izvedena svetovanja »Postanimo interaktivni na itabli v 4 urah« v aktivih naravoslovja, družboslovja in razrednega pouka,
  • usposabljanje učiteljev s prenosniki za uporabo AAI-ja, Google Doc-ov, iTalca v povezavi s posodobitvijo prenosnikov,
  • usposabljanje učencev za uporabo šolskega AAI računa, spletne učilnice, e-pošte, urejanja besedil, elektronskih prosojnic, objave na spletu in varne rabe interneta,
  • omreženje razredov na podružnični šoli Pameče ter dopolnitev pokritosti z brezžično povezavo (predvsem zbornica),
  • uvajanje mobilne računalnice v uporabo v razredih,
  • smiselno uporabo stacionarnih računalnikov, ki trenutno niso v uporabi (iz računalnice na podružnici, iz razredov itd.); odpis neuporabnih računalnikov v okviru inventure, zamenjava starejših in neuporabnih v knjižnici, ureditev računalniškega kotička v učilnici 11, pred kabinetom za zgodovino, angleščino, pred knjižnico ter 1. razredom in

uporabo OCS sistema za avtomatičen popis strojne opreme na vseh šolskih računalnikih.

(Skupno 46 obiskov, današnjih obiskov 1)