popestrimo_solo

V naslednjih dveh šolskih letih (2012/2013 in 2013/2014) bo na šoli potekal projekt Popestrimo šolo. Projekt financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Za učence bodo dejavnosti brezplačne.

Namen projekta je povečati odzivnost učiteljev v osnovnih šolah na individualne potrebe učencev ter spodbuditi odziv šol na spremembe v lokalnem okolju. Hkrati je namen razširiti nabor brezplačnih prostočasnih aktivnosti, ki spodbujajo razvijanje ključnih kompetenc ter izgrajevanje pozitivne samopodobe. To bo učencem omogočalo prepoznavanje njihovih sposobnosti, talentov in želja.

Dejavnosti bomo izvajali kot individualno delo z učenci oz. delo v manjših skupinah učencev, mentorske oblike dela z učenci, počitniške dejavnosti ter druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela.

Program bo potekal izven šolskega pouka: pred poukom (v času jutranjega varstva), po pouku (v času podaljšanega bivanja), v času šolskih počitnic ter občasno ob sobotah.

 

Učenci lahko izbirajo med enajstimi aktivnostmi, v okviru katerih se bo odvijalo več podaktivnosti. Razredniki bodo učencem razdelili prijavnice z opisom vseh aktivnosti.

 

O dogajanju vas bomo sproti obveščali preko šolske spletne strani, učenci pa bodo glede na interes tudi individualno obveščeni.

 

Več o razpisu: http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/popestrimo-solo-pos/


PRILOGA

1. ZNAM IN ZMOREM

 • učenje učenja
 • učna pomoč (tudi medvrstniška)
 • izboljšanje branja
 • telovadba za možgane (sproščanje med učenjem)

2. ZNAM IN ZMOREM ŠE BOLJE

 • priprave na tekmovanje iz znanja (zgodovina, umetnostna zgodovina …)
 • raziskovalne naloge
 • seminarske naloge
 • priprava tabora za nadarjene

3. KUL KULTURA

 • spoznavanje domačega kraja (obisk rokodelcev, obrtnikov, galerije, muzeja, spoznavanje arhitekture, slikarstva in kiparstva)
 • ljudske šege in navade
 • turizem v domačem kraju (4. – 6. razred) in pohodi po tematskih poteh

4. USTVARJANJE BREZ MEJA

 • ustvarjalne delavnice (likovne delavnice, izdelovanje nakita, izdelki iz različnih materialov, izdelovanje lutk)
 • priprava razstave in vodstva po razstavi

5. RAD IMAM SLOVENŠČINO

 • namenjeno učencem tujcem
 • učenje jezika, ogled slovenskih risank in filmov

6. TO BO MOJA KARIERA

 • namenjeno 9. razredom
 • srečanje z ljudmi v poklicih, ki me zanimajo
 • prepoznavanje svojih značilnosti, ki vplivajo na izbiro poklica

7. KLEPETANJE ZAŽELENO

 • pogovor o vsakdanjih dilemah najstnikov
 • igre za spoznavanje sebe in drugih
 • vprašalniki za najstnike

8. MOŽGANČKANJE

 • igranje namiznih družabnih iger
 • reševanje križank in logičnih ugank
 • priprava in sodelovanje na kvizu Male sive celice (6. in 7. razred) in na Abecedo (8. in 9. razred)

9. ČLOVEK, ZEMLJA, VESOLJE

 • poskusi za otroke (1. – 5. razred)
 • zvezdoslovje
 • ureditev cvetlično-zeliščnega vrta
 • načrt in priprava čutne poti (8.- 9. razred)
 • učenje v naravi (sodelovanje s taborniki, skavti, gasilci)

10. OBVLADAM RAČUNALNIK

 • urejanje besedila, priprava PowerPoint predstavitev, risanje grafov
 • iskanje informacij na internetu
 • fotografiranje dogodkov na šoli in izbor za arhiv šole
 • pomoč učencev pri računalniškem opismenjevanju odraslih

11. POČITNICE SO ZAKON!

 • ustvarjalne delavnice
 • gibanje na svežem zraku
 • družabne igre
 • ogled filmov in risank
 • kvizi

 

(Skupno 53 obiskov, današnjih obiskov 1)