Do brezplačnega prevoza so upravičeni učenci, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, ter učenci, ki jih pot v šolo vodi ob prometno nevarnih poteh. Komisijske oglede vseh teh poti v šolo je opravil Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri MO SG.

Prevozi  bodo praviloma organizirani dvakrat zjutraj in po pouku, razen na relacijah, kjer je premajhno število otrok za dve vožnji (dovoz in odvoz prilagojen glede na urnik učencev).

Predlagani vozni red

(Šola ima pravico glede na potrebe izvajanja šolskega urnika med šolskim letom spremeniti vozni red, če je to v korist učencev vozačev.)

RELACIJA

VSTOPNE POSTAJE

Prihod v šolo

1.        2.

Odhod domov

1.          2.

Rahtel–Slovenj Gradec

(prometno nevarna pot)

Prevoznik Koratur

Rahtel

Kun

Praprotnik

Matvez

Tina

Grajska vas (križišče)

drevesnica

Druga OŠ

7:00

7:01

7:02

7:05

7:07

7:09

7:13

7:20

7:50

7:51

7:52

7:55

7:57

7:59

8:03

8:10

14:15

14:09

14:08

14:05

14:03

14:01

13:57

13:50

15:10

15:04

15:03

15:00

14:58

14:56

14:52

14:45

Prošt–Slovenj Gradec

Prevoznik Koratur

 

Legen/Grešovnik

Legen/Prošt

Legen/Rutnik

Legen/Svečkova bajta

Legen/Gaberšek

Legen/Pečnik

Gradiški križ

Čoderl

Druga OŠ

6:51

6:55

6:56

6:58

7:01

7:03

7:04

7:04

7:20

7:41

7:45

7:46

7:48

7:51

7:54

7:55

7:55

8:10

14:14

14:10

14:08

14:06

14:04

14:02

13:58

13:58

13:50

15:15

15:11

15:09

15:07

15:05

15:03

14:58

14:58

14:50

Legen Sv. Jurij–

Slovenj Gradec

(prometno nevarna pot)

Prevoznik Koratur

 

Legen/Sv. Jurij

Legen/Pinki

Legen/Bunder

Druga OŠ

7:05

7:08

7:10

7:15

7:55

7:58

8:00

8:05

14:00

13:57

13:55

13:50

15:00

14:57

14:55

14:50

Bukovska vas–Pameče

(prometno nevarna pot)– Slovenj Gradec

Prevoznik Koratur

Bukovska vas

Sv. Jedert

Sv. Jedert/Fuks

Pameče/Fancat

Pameče (križišče)

Pameče OŠ

Druga OŠ

7:00

7:02

7:05

7:10

7:13

7:15

7:20

7:50

7:52

7:57

8:00

8:03

8:05

8:10

14:10

14:08

14:05

14:00

13:57

13:55

13:50

15:05

15:03

14:58

14:55

14:52

14:50

14:45

Sv. Ana–Pameče OŠ

(prestop v Pamečah za Slovenj Gradec)

Prevoznik Koratur

 

Sv. Ana

Ulbnik (križišče)

Kušter

Fele

Kašnik

Brooklin

Pameče OŠ

6:55

7:07

7:08

7:09

7:11

7:13

7:15

7:45

7:52

7:53

7:54

7:56

7:58

8:05

14:10

14:04

14:03

14:02

14:00

13:58

13:55

15:10

15:04

15:03

15:01

14:59

14:57

14:50

Jesenk–Pameče

Prevoznik  Korošec (prestop v Pamečah za Slovenj Gradec)

Odvoz se prilagodi glede na potrebe urnika otrok iz Slovenj Gradca

Planski Krevh

Pogač

Jesenk

Zg. Kraker

Kraker/Vogrin

Miki/Šavc

Pameče OŠ

6:40

6:43

6:48

6:52

6:57

7:00

7:05

 

 

15:15

15:10

15:05

15:02

15:00

14:57

14:55

Lovska koča–Pameče

Prevoznik Korošec (prestop v Pamečah za Slovenj Gradec)

Odvoz se prilagodi glede na potrebe urnika otrok iz Slovenj Gradca

Podlesnik/Janšek

Lovska koča

Širnik/Trbul

Krevh

Šavc

Pameče

 

7:15

7:20

7:22

7:25

7:27

7:30

14:15

14:12

14:07

14:03

13:58

13:55

 

Tratnik–Pameče

Prevoznik Koratur

(prestop v Pamečah za Slovenj Gradec)

Odvoz se prilagodi glede na potrebe urnika otrok iz Slovenj Gradca

Jakopič

Tratnik

Petrčeva bajta

Sp. Kavdek

Pameče OŠ

6:55

6:57

6:58

7:00

7:10

 

14:15

14:13

14:12

14:10

14:00

15:15

15:13

15:12

15:10

15:00

 

OPOMBA: Učenci od 1. do 5. razreda, ki čakajo na prevoz, so vključeni v oddelek podaljšanega bivanja. Vozači od 6. do 9. razreda počakajo na prevoz v učilnici, ki je namenjena varstvu vozačev.

Za varnost vozačev, ki ne upoštevajo šolskega reda, šola ne odgovarja.

Vozni red za odhode domov velja od ponedeljka do četrtka, v petek bo organiziran prvi prevoz proti domu že ob 13.00, drugi pa ob 13.45 izpred Druge OŠ. Izpred OŠ Pameče pa ob 13.10  oz. ob 13.55.

(Skupno 89 obiskov, današnjih obiskov 1)