Druga Osnovna šola Slovenj Gradec je prejela

PRIZNANJE BLAŽA KUMERDEJA ZAVODA RS ZA ŠOLSTVO ZA LETO 2010

za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v
vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo.

 

Kumerdelj_068

 

 

Druga osnovna šola Slovenj Gradec že od svoje ustanovitve leta 1992 sodeluje z Zavodom
RS za šolstvo, še posebej z Območno enoto Slovenj Gradec. S svojimi premišljenimi, v
strokovnost in razvoj usmerjenimi dejavnostmi nudi učencem in okolju, v katerem deluje,
številne priložnosti za pridobivanje trajnega znanja, potrebnega za življenje v globalni družbi.
Šolski kolektiv odlikuje nenehna skrb za kvaliteten pouk in razvojno, v izboljšave ter inovacije
usmerjeno pedagoško delo. S sodelovanjem v nacionalnih in evropskih projektih je šola v
stalnem stiku z najnovejšimi dosežki na področju vzgoje in izobraževanja tako doma kot po
svetu.
Na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec že vrsto let potekajo strokovna srečanja ravnateljev in
učiteljev koroške regije ter širše. V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo ob tem nastajajo
številna gradiva s primeri dobre prakse, ki so odličen pripomoček za udeležence strokovnih
izobraževanj. Še posebej lahko izpostavimo inovativni in holističen pristop pri naslednjih
predmetih in področjih:
  • Slovenšcina  s primeri individualizacije in diferenciacije in didaktičnih strategij, ki postavljajo
v ospredje dejavnosti učencev in njihovo motivacijo za razvijanje posameznih zmožnosti ter
učinkovite rabe informacijsko komunikacijske tehnologije.
  • Na šoli že vrsto let deluje Razvojna skupina za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
(IKT), v okviru katere poteka razvojno delo in svetovanje na področju strategij in orodij za
učenje in poučevanje z IKT.
  • Druga osnovna šola Slovenj Gradec ima bogato tradicijo pri izvajanju analiz Nacionalnega
preverjanja znanja (NPZ). Izkušnje na tem področju predstavljajo pomembne napotke za
razvojno načrtovanje pouka in dela šole v celoti.
  • Šola je vedno pripravljena sodelovati pri različnih dejavnostih, ki jih izvaja Zavod RS za
šolstvo, kot so šolska tekmovanja, Zavodov dan, izobraževanje za uporabo orodja Moodle,
predstavitev interaktivne table, izdaja DVD-ja ob 50-letnici Zavoda RS za šolstvo in drugo.
  • Druga Osnovna šola Slovenj Gradec je prevzela eno izmed vodilnih vlog v regiji na področju
mednarodnega sodelovanja. Vključena je v medregijske asociacije T.E.M.A., ki povezuje
izobraževalne institucije iz petih regij. Prav tako sodeluje v Comenius 3 mrežnem projektu –
EcoMedia Europe, v katerega je kot partner vključena Obmocna enota Zavoda RS za šolstvo
iz Slovenj Gradca.
  • Druga osnovna šola Slovenj Gradec prav tako skrbi za vključevanje učencev drugih
narodnosti v svoj šolski prostor. Zato so začeli v partnerstvu z Zavodom RS za šolstvo
izvajati inovacijski projekt z naslovom: »Sem tujec, počutim se kul.«.
  • Šolski kolektiv vse svoje dejavnosti izvaja strokovno, z veliko človeške topline in na način, ki
vedno znova pokaže, da je kultura strpnosti in sprejemanja drugačnosti samoumevni del
življenja učencev in učiteljev.
  • Ob vsem navedenem posebej izpostavljamo pomembno vlogo ravnateljice Bože Pirnat, ki
že skoraj 20 let skrbi za spodbudno, učencem in učiteljem prijazno učno okolje. Pri tem
ohranja tradicionalna znanja in človeške vrednote, ki jih bogati s sodobnimi didaktičnimi
spoznanji ter novimi tehnologijami.
Komisija je na podlagi vseh navedenih dejstev soglasno sklenila, da prejme priznanje Blaža
Kumerdeja za leto 2010 za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojnoizobraževalno
prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje osnovne šole Druga osnovna šola Slovenj Gradec.
(Skupno 35 obiskov, današnjih obiskov 1)